Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na zakup, dostawę wyposażenia medycznego oraz rehabilitacyjnego DPS w Raczkowej

W dniu 19 sierpnia o godz. 10:30 w urzędzie Gminy Sanok miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym pn. „Zakup, dostawa wyposażenia medycznego i rehabilitacyjnego Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa”.

W przedmiotowym postępowaniu, w wyznaczonym terminie swoje oferty złożyło 4-ech oferentów. Obecnie trwają prace komisji przetargowej polegające na badaniu i weryfikacji złożonych ofert. Pod uwagę będą brane te, które spełniają wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na sfinansowanie w/w zamówienia Gmina Sanok zamierza przeznaczyć 310 000,00 zł.