Trwa przebudowa drogi gminnej Mrzygłód-Zagródki-Końskie

Trwają prace związane z realizacją zadania pn.: “Przebudowa drogi gminnej nr 117369R Mrzygłód – Zagródki – Końskie w miejscowościach Mrzygłód oraz Hłomcza” realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zakres prowadzonych prac obejmuje rozbiórkę starej nawierzchni, wzmocnienie istniejącego podłoża, wykonanie warstw podbudowy i położenie nowej warstwy bitumicznej, przeprowadzenie robót ziemnych, wykonanie odwodnienia oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Czytaj dalej

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na obsługę Gminnego PSZOK w Pisarowcach

W dniu 8 stycznia 2021 r. w urzędzie Gminy Sanok miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym pn. “Obsługa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pisarowcach”.

INFORMACJA z otwarcia ofert

W przedmiotowym postępowaniu wziął udział 1 oferent. Obecnie trwają prace komisji przetargowej polegające na badaniu i weryfikacji złożonej oferty. Przedłożona oferta musi spełniać wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na sfinansowanie w/w zamówienia Gmina Sanok zamierza przeznaczyć 328 000,00 zł.

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Dom Pomocy Społecznej w Raczkowej – trwają intensywne prace końcowe

W połowie grudnia 2020 r. zakończyły się prace budowlane związane z powstaniem Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej. Zakończenie budowy zgłoszono do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a odpowiednie służby przeprowadziły już wymagane odbiory techniczne.
Nadal trwa wyposażanie wnętrza obiektu – gotowa jest kaplica, dostarczono sprzęt gastronomiczny i medyczny oraz wyposażenie pokoi i pomieszczeń pomocniczych.

Czytaj dalej

Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Sanok na 2021 r.

Szanowni Państwo

Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Gminie Sanok wraz z ulotką informacyjną “jak segregować odpady”
dostępny jest w Urzędzie Gminy Sanok ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok
lub bezpośrednio do pobrania TUTAJ.

 

 

JUŻ WKRÓTCE !

planowane jest uruchomienie usługi w aplikacji ECO Harmonogram, która wskaże Państwu wiele ciekawych funkcji i ułatwi pozyskanie informacji dotyczących gospodarowania odpadami na terenie Gminy Sanok.

 

Czytaj dalej