Szkoła to korzenie i skrzydła

7 czerwca 2017 roku w Urzędzie Gminy Sanok odbyła się I konferencja pod hasłem „Szkoła to korzenie i skrzydła” poświęcona historii i tradycji szkół Gminy Sanok. Organizatorami spotkania były szkoły podstawowe z Załuża, Mrzygłodu oraz Pisarowiec.

Czytaj dalej

Wójt Gminy Sanok informuje, że z dniem 17 czerwca br. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

W najbliższym czasie wprowadzone zostaną zmiany w  przepisach dotyczących usuwania drzew.

Zmiany zobowiązywać będą właścicieli nieruchomości do dokonania zgłoszenia do organu, drzewa, którego obwód (na wysokości 5cm) przekroczy 50cm.

Osoba fizyczna, która będzie chciała wyciąć na swojej działce drzewa lub krzewy będzie zobligowana do zgłoszenia wycięcia drzewa lub krzewu.

Wójt przeprowadza oględziny drzewa i wydaje zgodę lub wstrzymuje wycięcie i obowiązkowo przeprowadza kontrolę w tym zakresie.

Czytaj dalej

Afrykański pomór świń na terenie Polski

W związku z niepomyślną sytuacją epizootyczną w zakresie afrykańskiego pomoru świń na terenie Polski,  Wójt Gminy Sanok przekazuje informacje dla hodowców trzody chlewnej oraz dla myśliwych z terenu gminy.

Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie IV Konkursu Plastycznego w Gminie Sanok pod hasłem; „Młodość bez uzależnień”

Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 02.06.2017r. oceniła prace plastyczne uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Sanok biorących udział w konkursie zorganizowanym przez Wójta Gminy Sanok i Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Czytaj dalej

Certyfikat Wojewódzki Szkoły Promującej Zdrowie dla Trepczy

W dniu 5 czerwca 2017 r., po trzyletnim okresie przygotowawczym,  Dyrektor Zespołu Szkół w Trepczy Leontyna Krowiak odebrała z rąk Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie Małgorzaty Rauch Certyfikaty przyjęcia Gimnazjum w Trepczy i Szkoły Podstawowej  w Trepczy do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie w województwie podkarpackim.

Czytaj dalej