Noworoczne Kolędowanie w Strachocinie

Czytaj dalej

Projekt „WSPARCIE W STARCIE” – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA W KROŚNIE

OGŁASZA

II NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU ”WSPARCIE W STARCIE”

 

 

Przyjdź do nas – wierzymy w Twój pomysł na biznes !

 

 

TERMIN NABORU: 20.01.2017 – 03.02.2017 r.

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie w okresie od 01.08.2016 r. do 31.05.2018 r. realizuje projekt „WSPARCIE W STARCIE”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

W ramach projektu można otrzymać wsparcie finansowe w kwocie do 23 000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe 900 zł przez pierwszych 12 miesięcy prowad...

Czytaj dalej

Uwaga mieszkańcy miejscowości: Falejówka, Jurowce, Liszna, Łodzina, Markowce, Mrzygłód, Raczkowa, Srogów Górny, Stróże Wielkie, Tyrawa Solna, Wujskie, Załuż

Szanowni Państwo
W wyniku analizy czynników społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzennych oraz technicznych w naszej Gminie wyznaczony został obszar rewitalizacji, który obejmuje następujące sołectwa:

Czytaj dalej

Noworoczny Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sanoku

W dniu 14.01.2017 r. w miejscowości Pakoszówka odbył się Noworoczny Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sanoku. Spotkanie otworzył prezes zarządu dh Rafał Cecuła który powitał wszystkich obecnych w tym zaproszonych gości: Wójta Gminy Sanok p. Annę Hałas, posła na Sejm RP Piotra Uruskiego, Komendanta powiatowego PSP w Sanoku st. bryg. Krzysztofa Dżugana, Sekretarza Gminy Pawła Wdowiaka, Przewodniczącego Rady Gminy Tadeusza Burkę oraz Skarbnika Gminy Agnieszkę Haduch.

Czytaj dalej

Projekt „WSPARCIE W STARCIE”

Projekt „WSPARCIE W STARCIE” – dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA W KROŚNIE

OGŁASZA

II NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU ”WSPARCIE W STARCIE”

Przyjdź do nas – wierzymy w Twój pomysł na biznes !

TERMIN NABORU: 20.01.2017 – 03.02.2017 r.

Czytaj dalej