Partnerstwo gminy Sanok z Borysławiem na Ukrainie szansą na szybszy rozwój obu regionów

Gmina Sanok rozpoczyna współpracę z miastem Borysław na Ukrainie. Jej celem jest wspólne działanie na rzecz rozwoju obu regionów w dziedzinach takich jak gospodarka, kultura, nauka, technika oraz turystyka. Przedstawiciele gminy Sanok gościli w Borysławiu w środę 26 października br. 

Podczas wizyty gminę reprezentowali Anna Hałas wójt gminy Sanok,  Paweł Wdowiak sekretarz gminy oraz Sebastian Niżnik pracownik biura pozyskiwania środków pomocowych. Spotkali się oni z Ihorem Yavorskym – burmistrzem miasta Borysław, dr Olegiem Mykulyczem – dyrektorem miejskiego muzeum Naftowego i Gazowego Przemysłu w Borysławiu oraz pracownikami merytorycznymi.

– To nie ma być wyłącznie kurtuazyjna współpraca polegająca na wymianie delegacji i młodzieży. Dzięki zbliżeniu obu samorządów chcemy realnie wpływać na rozwój regionu poprzez próby pozyskiwania środków z funduszy unijnych i nie tylko na dziedziny takie jak infrastruktura, edukacja, turystyka czy kultura.  Relacje na tym gruncie mają być intensywne i przekładać się na wymierne korzyści gospodarcze. – podsumowuje wizytę Anna Hałas, wójt gminy Sanok.

Gmina Sanok oraz Borysław mają bardzo zbliżone plany inwestycyjne. Borysław chce wykorzystać swój naturalny potencjał turystyczny w postaci bogatych źródeł wód mineralnych. Myślą wybudować sieć kanalizacyjną wokół jeziora wypoczynkowego, a także chcą je uporządkować i utworzyć strefy wypoczynku.

– Nasza gmina ma w planach wykonanie części sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Tyrawa Solna. Planujemy wykorzystać niedawne odkrycia archeologiczne i geologiczne dotyczące potencjału wód solankowych oraz historycznych procesów pozyskiwania soli. Zleciliśmy już potrzebne badania, które pokażą czy mamy szansę na zagospodarowanie źródeł leczniczo czy tylko w kategoriach odnowy biologicznej, relaksu i wypoczynku. – mówi Paweł Wdowiak sekretarz gminy Sanok.

Najbliższe plany współpracy obu samorządów to złożenie wniosku partnerskiego o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Nabór odbędzie się dwuetapowo. W pierwszym etapie należy złożyć koncepcje projektowe do 31 grudnia 2016. Najlepsze przejdą do drugiego etapu, w którym zostanie przygotowany pełny wniosek o dofinansowanie.

Planowana łączna pula środków do rozdysponowania w programie transgranicznym wyniesie ponad 200 milionów euro. Nowym wymogiem jaki zastosowała Komisja Europejska jest ograniczenie wydatków do 2,5 mln euro w pojedynczych projektach dotyczących rozbudowy czy budowy  infrastruktury.