PFRON uruchomił nową formę wsparcia w ramach “Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar A

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchomił program uzyskiwania środków pieniężnych umożliwiających m.in. zakup i montaż wind, budowę szybu windowego oraz bezpiecznych dojść do wind lub do wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Budżet przeznaczony na ten cel wynosi 165 000 zł.

Pomoc udzielana jest na przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe. Inwestycja ma zapewnić dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu. Informacje o sposobie składania i rozpatrywania wniosków przez BGK znajdują się na stronie banku. Dokładne wartości udzielanej pomocy i udziału własnego w kosztach inwestycji oraz wykaz powiatów kwalifikujących się do uczestnictwa w programie znajdują się na stronie www.pfron.org.pl. Wnioski można składać w oddziałach terenowych PFRON w terminie od 1 października do 30 listopada 2019 r. Dla powiatu sanockiego jest to Podkarpacki Oddział PFRON w Rzeszowie, ul. Rejtana 10, 35-310 Rzeszów (17 28 39 300).
Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące“Programu wyrównywania różnic między regionami IIIoraz“Zasad naboru i realizacji wniosków w ramach obszaru A” można uzyskać pisząc na adres: programy@pfron.org.pl.