„Piękna, nasza Polska cała”

 

W dniu 10 maja w Szkole Podstawowej w Srogowie Górnym odbyła się uroczystość patriotyczna pt. „Piękna, nasza Polska cała” upamiętniająca święta i rocznice majowe: Święto Flagi, rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja i obchodzony 8 maja Narodowy Dzień Zwycięstwa.

W uroczystości wzięli udział zaproszenie gości: Anna Hałas Wójt Gminy Sanok, Anna Liszka Dyrektor SAPO, Jan Jakima Radny Gminy Sanok i jednocześnie sołtys Srogowa Górnego, Stanisław Piecuch sołtys Srogowa Dolnego i Zdzisław Choma sołtys Jurowiec.

Dla zgromadzonej publiczności zaprezentowały się przedszkolaki z najmłodszej grupy oraz klasa zero, a także uczniowie klas 4-7. Słowem, tańcem (polonez, krakowiak) i piosenką uczniowie wyrazili swoją radość z życia              w wolnym kraju oraz szacunek do symboli i tradycji narodowych. Program artystyczny w znacznej mierze podkreślił historię i walory naszej Małej Ojczyzny.

Pani Wójt  Anna Hałas na ręce Pani Dyrektor  Barbary Januszczak złożyła okolicznościowy list do Kroniki Szkolnej, który będzie piękną pamiątką Uroczystości Majowych, w roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.