Piękny jubileusz OSP Niebieszczany

Szacownego wieku doczekała się jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebieszczanach.
W 2017r. obchodziła swoje 90-lecie działalności.

Przed wojną dysponująca tylko ręczną sikawką, a dziś już na tyle zorganizowana i wyszkolona, by zostać włączoną do krajowego systemu ratownictwa gaśniczego, jednostka z Niebieszczan obchodziła swe święto 16 lipca. Jednostka OSP Niebieszczany powstała w 1926 r. Od 2005 r. działa w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, od br. posiada I kat. JOT.


W strukturach jednostki działa sekcja poszukiwawczo – ratownicza. Dzięki jednemu ze szkoleń (pozostałe to topografia i system globalnej lokalizacji GPS, oraz ratownictwo taktyczne i katastrofy wraz wypadkami  masowymi) z projektu ,,Efekt motyla”  FIO- 2017, 10 osób ukończyło kurs i uzyskało tytuł młodszego ratownika wysokościowego. Tym samym strażacy z Niebieszczan jako jedyni ochotnicy na Podkarpaciu posiadają w swoich szeregach wykwalifikowanych ratowników wysokościowych. Jednostka zrzesza w swoich szeregach 70 członków w tym dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, obecnie 26 druhów i 4 druhny mogą zgodnie z przepisami uczestniczyć w akcjach ratowniczo – gaśniczych.

Wraz z jubilatką świętowały delegacje z tutejszej gminy, powiatu sanockiego oraz zaproszeni goście i sympatycy OSP z Niebieszczan. Wśród gości zaproszeni byli: Piotr Uruski – poseł na sejm RP, dh Stanisław Święch – członek prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie, st. bryg.  Krzysztof  Dżugan – komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku, mł. bryg. Grzegorz Oleniacz –   z-ca  komendanta powiatowego  Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku, mł. insp. Andrzej Stępień – komendant powiatowy Policji w Sanoku, Krzysztof Szczurek -naczelnik Grupy Bieszczadzkiej GOPR , Tomasz Maciejewski – prezes Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów  Ratowniczych  z Psami  ,,STORAT’’  z Rzeszowa, Marek Szuwart – przedstawiciel koła łowieckiego  ,,SĘP’’, Józef Kosiba – nadleśniczy Nadleśnictwa Lesko, Janusz Bobik – z-ca nadleśniczego Nadleśnictwa Lesko, Marian Czubek- radny powiatowy, sołtys sołectwa Niebieszczany, Paweł Wdowiak- zastępca wójta gminy Sanok,  Wilhelm Kotlarz – radny gminny, Zbigniew Morawski- radny gminny, Jan Winiarz  – przedstawiciel  gminy Sanok (odpowiedzialny za straże pożarne), Ks.  Janusz Dudziak proboszcz parafii Niebieszczany, Ks. Bartłomiej Brodziak, Ks. Józef Morawski, Józef Kucharski – właściciel firmy DREWEX w Tyrawie Wołoskiej, Danuta Cyganik – przewodnicząca koła gospodyń wiejskich w Niebieszczanach.

W stronę jednostki OSP Niebieszczany popłynęło wiele życzeń zarówno od władz strażackich wyższego szczebla, jak i samorządowych. O tym, że upływające 90 lat jej istnienia było czasem stałego rozwoju drużyny, często wbrew niesprzyjającym okolicznościom, świadczył krótki zarys historii straży w Niebieszczanach, przedstawiony przez obecnego jej prezesa druha Grzegorza Klechę. Kilkunastu obecnym członkom OSP przyznano za ofiarną służbę medale oraz odznaczenia.

Srebrny MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA otrzymał: Leszek KANCIAK s. Bogusława oraz Krzysztof PAŁYS s. Józefa. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Sanoku uchwałą nr 2/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. nadało odznakę STRAŻAK WZOROWY następującym strażakom:  Karolinie  CZABAN c. Jana, Pawłowi BOBOLA s. Andrzeja, Piotrowi CZUBEK s. Mariana, Karolinie KOCZERA c. Jana.

Zgodnie z uchwałą nr 07/2017 z dnia 15 czerwca 2017 r. Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sanoku odznaki za wysługę lat otrzymali strażacy: Adam KOCZEŃ   55 lat, Jan GRZYB   50 lat, Jan KOCZERA  45 lat, Ryszard KOCZERA  30 lat, Wacław FAL 30  lat, Stanisław Pałys  30 lat, Bogdan Kucharski  20 lat, Marian CZUBEK 20  lat, Waldemar KLECHA  15 lat, Robert KOCZERA  15 lat , Michał KLECHA  10 lat, Justyna KULIGA 10  lat, Krzysztof CYGANIK  10 lat, Gabriela KOCZERA 5 lat, Piotr FAL 5 lat, Daniel ZIEMBICKI  5 lat.

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sanoku uchwałą nr 08/2017 z dnia 15 czerwca 2017 r nadało złotą odznakę MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA  następującym członkom MDP: Klaudia KOCZERA , Klaudia HAC , Konrad GACEK

Srebrną odznakę MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA  POŻARNICZA otrzymali: Natalia CYGANIK, Przemysław KLECHA , Bartłomiej KOT, Dawid PAŁYS.

Brązową odznakę MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA otrzymali:  Magdalena FAL, Aleksandra HOKSA, Paulina GRZYB.

Uroczystość obchodów 90-lecia OSP Niebieszczany uświetnił koncert Orkiestry Dętej „Lutnia” z OSP Zarszyn wraz z mażoretkami oraz pokazy ratownictwa medycznego i wysokościowego.