Pierwsze efekty współpracy w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

18 maja 2017 roku podczas konferencji zorganizowanej przez Urząd Miasta Sanoka została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok-Lesko”. Projekt realizowany będzie w ramach osi priorytetowej V. Infrastruktura komunikacyjna, działanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.[fb_button]

Wniosek o dofinansowanie Gmina Sanok złożyła w partnerstwie z Miastem Sanok oraz Gminą Zagórz w ramach utworzonego w 2013 roku Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Dzięki dofinansowaniu w gminie Sanok powstaną fragmenty chodników przy drogach powiatowych, w Sanoczku o długości 515mb i w Czerteżu o długości 343,5mb. Prócz budowy chodników wyremontowany zostanie także przystanek autobusowy końcowej linii miejskiej w Sanoczku, wymieniona wiata przystankowa przy zatoce autobusowej końcowej linii miejskiej w Czerteżu a także wyremontowany istniejący przystanek przy drodze wojewódzkiej w Czerteżu. Całość inwestycji oszacowana jest  na 750 tys. zł.  Prace rozpoczną się w okresie wakacyjnym i potrwają do końca roku.

Cały czas mamy na uwadze dobro naszych mieszkańców, szczególnie dzieci dojeżdżających do szkół, dlatego cieszy fakt, że  realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Sanok zarówno w ruchu samochodowym jak i pieszym. W ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego życzmy sobie dalszej, owocnej współpracy z samorządami tworzącymi MOF na rzecz rozwoju naszego regionu – podsumowuje Anna Hałas Wójt Gminy Sanok.

Powyżej opisane zadania, realizowane na terenie  gminy Sanok, są częścią dużego projektu komunikacyjnego. Przewiduje się w nim również budowę nowego dworca autobusowego przy ul. Lipińskiego i zakup 11 autobusów niskoemisyjnych przez miasto Sanok za kwotę 27,5 mln zł. W Zagórzu za kwotę 1,5 mln zł zostanie przebudowany Plac Obrońców Węzła Zagórskiego i wybudowany nowy parking na Starym Zagórzu.