Pisarowce, Jurowce, Kostarowce i Międzybrodzie otrzymały dotacje na prace konserwatorskie

Wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska zatwierdziła listę beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie na prace konserwatorskie przy zabytkowych obiektach w 2015 r. Wśród Beneficjentów znalazły się Pisarowce, Jurowce, Kostarowce i Międzybrodzie.

Do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpłynęło 428 wniosków. Specjalnie powołana komisja pozytywnie oceniła 266 z nich, przyznając dotacje na łączną kwotę 9 301 000 zł.

Podkarpacie w porównaniu z innymi regionami w kraju przeznacza najwięcej środków na ochronę zabytków.

Wśród przyznanych w roku 2015 dotacji na prace remontowo – konserwatorskie obiektów nieruchomych ze środków  Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu z terenu woj.Podkarpackiego znalazły się obiekty na terenie naszej gminy:

·       Dawny  dwór Rylskich, gdzie obecnie mieści się  Szkoła Podstawowa w Pisarowcach oraz  dawny spichlerz, obecny budynek mieszkalny.

Pisarowce otrzymały 100 tys. zł dofinansowania, które zostanie przeznaczone na zabezpieczenie przeciwwilgociowego budynku, wymiana stolarki i ślusarki piwnic oraz renowacja wejścia głównego.

·       Dawna cerkiew w Jurowcach, obecny kościół parafialnyParafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła,która otrzymała 100 tys. zł dofinansowania na wymianę pokrycia dachu z remontem więźby dachowej i obróbkami blacharskimi.

·       Dawna  cerkiew, obecny kościół parafialnyParafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Kostarowcachnawymianę podłogi z desek na legarach wraz z podbudową otrzymała dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł.

Wśród przyznanych w roku 2015 dotacji na wykonanie prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych w naszej gminie:

·       Dawna cerkiew, obecny kościół filialny w Międzybrodziu otrzymała 20 tys. zł na pełną konserwacje:  ikonostas – detal snycerski górnej kondygnacji, 11 ikon.

 Szkoła w Pisarowcach2Szkoła w Pisarowcach