Piszą o nas…

O naborze na bezpłatne szkolenia zorganizowane w ramach projektu “Misja S@nok – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sanok” można przeczytać w lokalnych portalach internetowych.

 

 

 

 

http://sanok.info/2019/08/20/uwaga-zaproszenie-na-bezplatne-szkolenia/

 

 

Projekt „Misja S@nok – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Sanok” jest realizowany w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji pn. „e- MISJA– Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Edit