Plan polowań zbiorowych wielkoobszarowych na dziki KŁ „Darz Bór” w Sanoku obw. 183 pk