Podsumowanie spotkania z Marszałkiem Sejmu RP Markiem Kuchcińskim

14 lipca w Kostarowcach odbyło się spotkanie mieszkańców gminy Sanok z Marszałkiem Sejmu RP Markiem Kuchcińskim. Podczas spotkania mówiono bardzo ważne kwestie dotyczące rozwoju gminy oraz podnoszenia jakości życia mieszkańców.

Rozmawiano m.in. o zmniejszających się zasobach wody pitnej, braku środków finansowych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej,  szkodach powodziowych, zanieczyszczonym powietrzu, słabym połączeniu komunikacyjnym w regionie, remontach dróg i chodników. Omówione zagadnienia to podstawowe problemy, z jakimi borykają się mieszkańcy nie tylko gminy Sanok ale także większości podkarpackich gmin.