Podwójne święto w Szkole Podstawowej w Kostarowcach

Dzień 10 października 2017r. na długo zostanie w pamięci społeczności szkolnej z Kostarowiec.
W 10.rocznicę nadania Szkole imienia Św. Andrzeja Boboli oddano do użytku salę rekreacyjno-sportową.

Obiekt ten został wybudowany w latach międzywojennych,  dzięki inicjatywie i ciężkiej pracy mieszkańców wsi. Przez wiele lat był to Dom Ludowy, który służył mieszkańcom Kostarowiec na organizowanie spotkań wiejskich, podczas których omawiano ważne dla wsi sprawy i podejmowano uchwały. W 2014r. podczas zebrania wiejskiego budynek przekazano szkole.

Inwestycja adaptacji budynku WDK na potrzeby sali ćwiczeń została zrealizowana w ramach projektu „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Sanok”  finansowanego  ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Gmina Sanok otrzymała dofinansowanie w wysokości  717 880,61 zł. Koszt całkowity projektu to 844 565,43zł.

Prace budowlane w  budynku dawnego Domu Kultury w Kostarowcach rozpoczęły się jeszcze na początku 2017 roku i dotyczyły:

-wyburzenia większości ścianek działowych, schodów, demontażu wszystkich istniejących instalacji wewnętrznych

-rozbiórki istniejących podłóg i stropu nad salą

-wykonania nowych otworów w ścianach dla nowoprojektowanej komunikacji

-wykonania nowych ścianek działowych, schodów zewnętrznych i wewnętrznych

-wzmocnienia istniejącej konstrukcji dachu i stropu drewnianego, przedłużeniu okapów,

-zaimpregnowania istniejącej konstrukcji drewnianej oraz całkowita wymiana konstrukcji dachu
w części przebudowywanej nad nową klatką schodową

-przebudowy fragmentu stropu oraz ścian w przebudowanej części budynku

-wykonania nad salą ćwiczeń nowego stropu podwieszanego z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym o odporności ogniowej EI-30

-rozbiórki dobudówek i schodów stalowych zlokalizowanych z tyłu budynku

-wykonania rozbudowy i nowych schodów zewnętrznych,

-wykonania połączenia dachów istniejącego i nowego.

-wykonania instalacji: co, wodociągowo-kanalizacyjnej, instalację technologiczną kotłowni wbudowanej opalanej gazem wytwarzającej ciepło do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

-wykonania instalacji elektrycznej: Tablicy bezpiecznikowej, instalacji oświetlenia, gniazd wtynkowych, ochrony przeciwpożarowej, instalacji odgromowej.

-zastosowania rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynku.

-dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych –  dostosowane podjazdy.

Wykonano  roboty wewnętrzne wykończeniowe, w tym tynki, podłogi i malowanie ścian. Zakupiono wyposażenia Sali gimnastycznej, szatni i magazynu, w tym bramki, siatki, materace, równoważnie, drabinki itd. Koszt robót budowlanych wyniósł  618 524,64zł. Koszt wyposażenia Sali ćwiczeń
w Kostarowcach to ok 50 tyś.

Nie od dziś wiadomo, że sport i zdrowy tryb życia jest bardzo ważny już od najmłodszych lat, dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i uczniów i rodziców oddajemy do użytku nową salę do ćwiczeń. Budynek był w bardzo złym stanie a dzięki wsparciu ze środków unijnych mogliśmy stworzyć tam nowoczesną salę z bogatym wyposażeniem – cieszy się Wójt Gminy Sanok Anna Hałas.

Projekt, w ramach którego powstała nowoczesna sala ćwiczeń, dotyczył ponadto zakupu wyposażenia sali gimnastycznej w SP w Dobrej oraz  zestawów multimedialnych dla 13 szkół ze terenu Gminy Sanok.