Pomniki przyrody w Gminie Sanok

W maju zakończono prace pielęgnacyjne 7-miu pomników przyrody rosnących na terenie Gminy Sanok. Pomnikami przyrody zostały uznane drzewa wyróżniające się wśród innych drzew tego samego rodzaju lub gatunku miedzy innymi obwodem pnia, wysokością, szerokością korony, wiekiem, a także innymi wyjątkowymi walorami przyrodniczymi, kulturowymi, historycznymi i krajobrazowymi.

Gdzie można znaleźć gminne pomniki przyrody?

W 2017 r. rozpoczęto nadawanie imion pomnikom przyrody, a także aktualizację dokumentacji (odnowiono ich akty prawne). Natomiast w bieżącym roku wykonano prace pielęgnacyjne drzew, które obejmowały m.in. przycięcie obumarłych konarów i gałęzi, usunięcie posuszu, redukcję koron oraz umieszczenie wiązań zabezpieczających poszczególne elementy koron przed wyłamaniem. Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z zaleceniami dokumentacji ekspertyzy dendrologicznej autorstwa Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni mgr. inż. Tomasza Jaworskiego, po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Krośnie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

 

Powyższe działania sfinansowano ze środków własnych Gminy Sanok oraz dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach zadania z zakresu różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów.