Postęp prac przy budowie sieci kanalizacji w Niebieszczanach

Trwają prace związane z budową sieci kanalizacji w miejscowości Niebieszczany. Do tej pory, w zakresie głównych ciągów sanitarnych, wykonano już większość zaplanowanych robót.
Pod koniec sierpnia zrealizowany zostanie ostatni etap inwestycji tj. montaż przepompowni ścieków, do której w niedługim czasie zostanie podłączonych blisko 40 budynków mieszkalnych. Podpięcie nastąpi po wykonaniu przez Rejon Energetyczny zasilania elektrycznego przepompowni ścieków. Inwestycja w całości finansowana jest z budżetu Gminy Sanok.