Poświęcenie kapliczki Św. Andrzeja Boboli w Strachocinie

21 czerwca na terenie Kopalni Strachocina została poświęcona kapliczka św. Andrzeja Boboli, jednego
z patronów Polski. Uroczystość poprowadził i poświęcił kapliczkę ks. Józef Niżnik. Inicjatorem i głównym pomysłodawcą całego dzieła był wieloletni Kierownik kopalni Pan Mieczysław Kawecki.