Powstanie pierwszy Klub Seniora w Gminie Sanok

Gmina Sanok pozyskała rządowe pieniądze na utworzenie Klubu Seniora. Rozpocznie on działalność jeszcze w tym roku. Klub Seniora powstanie w Mrzygłodzie i będzie miejscem wsparcia dla ludzi starszych, którzy po zakończonej pracy zawodowej przeszli na emeryturę lub rentę.

Gmina Sanok skorzystała z możliwości jakie daje Program Wieloletni Senior+ na lata 2015-2020, uruchomiony przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej  w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Program skierowany jest do samorządów chcących tworzyć lub prowadzących na swoim terenie domy dziennego pobytu lub kluby dla seniorów. Dzięki środkom pozyskanym z ministerstwa na terenie Gminy Sanok powstanie pierwsza taka placówka. Zadanie to będzie kosztować blisko 380 tys. zł, z czego ministerialna dotacja wyniesie 150 tys. zł. – Zorganizowanie miejsca spotkań dla naszych seniorów to bardzo ważna inicjatywa. Cieszę się, że udało nam się pozyskać pieniądze na ten cel, bowiem dotąd seniorzy nie mieli stałego i odpowiednio przystosowanego miejsca na swoją działalność. Teraz się to zmieni – mówi Anna Hałas, Wójt Gminy Sanok.

Na klub zaadaptowany zostanie budynek w Mrzygłodzie, w którym niegdyś mieściła się szkoła. Obecnie budynek znajduje się w złym stanie technicznym i wymaga gruntownego remontu. Zakres prac będzie obejmował m.in. remont pomieszczenia na ogólnodostępną salę spotkań z salą do gier stolikowych, pomieszczenia na aneks kuchenny, miejsca na szatnie, remont łazienek i ich doposażenie. Wejście do budynku dostosowane będzie do osób niepełnosprawnych. Zakończenie prac planowane jest na koniec października br.

Po zakończeniu robót remontowych, czyli od 1 listopada br. Klub Seniora rozpocznie działalność przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. W jego strukturach będzie działał co najmniej trzy lata na rzecz mieszkańców gminy nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 60 lat. Zadanie to polegać będzie na zorganizowaniu interesującej oferty opiekuńczo-integracyjno-edukacyjno-kulturalnej. – Już dziś można powiedzieć, że osoby korzystające z oferty klubu będą mogły brać udział w licznych spotkaniach o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i prozdrowotnym. Taka forma aktywności przyczynia się bowiem do integracji tych osób, poszerzania ich wiedzy i umiejętności. Klub będzie otwarty na seniorów ze wszystkich naszych miejscowości – dodaje Anna Hałas, Wójt Gminy Sanok.