Praca, praca, praca! Fundacja Multiregion zaprasza do udziału w projekcie “Power do działania”.

Zachęcamy do skorzystania z programu realizowanego przez biuro projektowe Multiregion.
Wspomniany projekt dotyczy aktywizacji zawodowej, poprawy sytuacji, zmniejszenia barier i problemów związanych z wejściem na rynek pracy oraz zwiększenia możliwości zatrudnienia wśród 135 osób młodych (80 kobiet i 55 mężczyzn) w wieku 15-29 lat, zamieszkałych lub uczących się na terenie woj. podkarpackiego, biernych zawodowo, nieuczestniczących w szkoleniu, w tym: min. 15 os. niepełnosprawnych, min. 80 os. o niskich kwalifikacjach, min. 75 os. zamieszkujących miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze na obszarze woj.podkarpackiego, poprzez objęcie ich spersonalizowanymi ofertami wsparcia (min. 3 różne formy) oraz monitorowania ich sytuacji na rynku pracy do końca czerwca 2021r.W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY INYDWIDUALNE I KOMPLEKSOWE WSPARCIE W POSTACI AKTYWIZACJI ZAWODOWO-EDUKACYJNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI:
– Spotkań z doradcą zawodowym mających na celu ustalenie Indywidualnego Planu Działania,
– Spotkań z pośrednikiem pracy ukierunkowanych na poszukiwanie miejsca stażu/pracy,
– Grupowego poradnictwa zawodowego z zakresie aktywnego poszukiwania pracy – warsztatów dotyczących ścieżki kariery i rozwoju zawodowego,
– Doradztwo psychologiczne mające na celu wzrost aktywizacji zawodowej,
– Szkoleń zawodowych kończących się egzaminem państwowym umożliwiających uzyskanie kwalifikacji   potwierdzonych certyfikatem,
– Staży zawodowych trwających śr. 6 miesięcy.

KORZYŚCI UDZIAŁU W PROJEKCIE:
– Kompleksowe wsparcie w poprawie sytuacji zawodowej,
– Zwiększenie samodzielności i aktywności zawodowej,
– Stypendium za udział w stażu i szkoleniu,
– Zwroty kosztów dojazdu na poradnictwo zawodowe grupowe, staże zawodowe i szkolenia zawodowe.

 

Szczegóły w linku poniżej:

https://debica.tv/fundacja-multiregion-zaprasza-do-udzialu-w-projekcie-power-do-dzialania-2/