Pracownia ginących zawodów

Prace przy budynku w Mrzygłodzie, w którym do końca listopada br. powstanie pracownia ginących zawodów, przebiegają zgodnie z planem. Obecnie trwa remont dachu oraz wykonywane są prace na zewnątrz i wewnątrz budynku.

– Obejmują one m.in. remont połaci dachowej z wymianą pokrycia i orynnowania włącznie, wymianę stolarki i tynków, częściowe podbicie fundamentów,  docieplenie stropu i wykonanie sufitu podwieszanego, izolacji ścian fundamentowych, tynków zewnętrznych, płytki odbojowej z kruszywa oraz obłożenie płytki wejściowej kamieniem sjeneńskim –  wylicza Łukasz Mendyka, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Gminy Sanok.

W planie jest również wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, grzewczej i elektrycznej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Pracownia ginących zawodów będzie udostępniana mieszkańcom gminy i turystom do przeprowadzenia warsztatów rękodzielniczych oraz pokazów lepienia garnków.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 250 tys. zł, z czego Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu, której członkiem jest m.in. Gmina Sanok, pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 200 tys. zł.