Pracownia Ginących Zawodów w Mrzygłodzie

Miło nam poinformować, że projekt  pn. „Modernizacja i wyposażenie budynku na potrzeby utworzenia pracowni ginących zawodów w Mrzygłodzie” realizowany przez Lokalną Grupę Działania Dolina Sanu został wybrany do publikacji w katalogu dobrych praktyk. Będzie też, pośród innych projektów przedmiotem przygotowywanego programu telewizyjnego.

Dokumentacja fotograficzna prezentuje stan “przed” i “po” realizacji projektu.

 

 

Wspomniane działania promocyjne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 są inicjowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i LGD Zielone Bieszczady.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.