Preferencyjne pożyczki na założenie działalności gospodarczej

Zwracamy się do Państwa z prośbą o bezpłatne umieszczenie plakatu  na Państwa stronie internetowej celem rozpowszechnienia informacji o możliwościach otworzenia własnej działalności gospodarczej z pomocą środków finansowych w ramach projektu „Rozwój gospodarczy województwa podkarpackiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych” Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ostateczni Odbiorcy, którzy mogą ubiegać się o pożyczkę to:

– osoby bezrobotne, które ukończyły 30 lat i zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego

– osoby bierne zawodowo, które ukończyły 30 lat i zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego

  1. PODSTAWOWE PARAMETRY

Wartość Jednostkowej Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie może przekroczyć 80 000 zł.

  1. Maksymalny okres spłaty Jednostkowej Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie może być dłuższy niż 84 miesiące od momentu jej uruchomienia, tj. dnia uruchomienia jakiejkolwiek kwoty Jednostkowej Pożyczki.
  2. Maksymalna karencja w spłacie Jednostkowej Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia.

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI: 0,1% W SKALI ROKU NIE POBIERAMY ŻADNYCH OPŁAT, PROWIZJI Z TYTUŁU UDZIELENIA POŻYCZKI