Premiera filmu “Jako w niebie, tak i Komańczy” w Strachocinie za nami

 

W dniu 22 kwietnia 2018r. w Wiejskim Domu Kultury w Strachocinie odbyła się projekcja filmu “Jako w niebie, tak i Komańczy”. Jest to fabularyzowany dokument, zrealizowany przez krośnieńską Telewizję „Obiektyw”, trzeci z filmowego cyklu „Historyczny pejzaż Podkarpacia”. Jego producentem jest Bogdan Miszczak, reżyserem Maciej Wójcik. W rolę Prymasa Tysiąclecia wcielił się Marek Kalita, Aleksandra Popławska (prywatnie żona Marka Kality), która zagrała rolę Marii Okońskiej – ważnego świadka składania przez Stefana kardynała Wyszyńskiego Jasnogórskich Ślubów Narodu. Film pokazywany był już w Parlamencie Europejskim w Brukseli oraz w Instytucie Polskim w Rzymie.

 

Podczas oficjalnej premiery w Strachocinie, producent filmu Bogdan Miszczak opowiadał zgromadzonym  o kulisach filmu oraz dziękował wszystkim tym bez których udziału film by nie powstał. Specjalną statuetkę z rąk  producenta  za wsparcie produkcji i dystrybucji filmu „Jako w niebie, tak i w Komańczy” otrzymała Anna Hałas Wójt Gminy Sanok.

 

Na projekcji filmu byli obecni: Piotr Uruski Poseł na Sejm PR, ks. Waldemar Murdzek, Paweł Wdowiak Zastępca Wójta Gminy Sanok,  Rafał Cecuła Radny Gminy Sanok, Jadwiga Skiba sołtys Strachociny, Witold Dobosz członek Rady Sołeckiej Strachociny, Zdzisław Biega sołtys Mrzygłodu oraz mieszkańcy Strachociny.

 

Historia internowania Prymasa  Tysiąclecia miała szczególny wydźwięk właśnie w Strachocinie – miejscu tak mocno związanym ze Świętym Andrzejem Bobolą, autorem ślubów Lwowskich króla Jana Kazimierza.  Były one inspiracją dla prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego, który w miejscu internowania w Komańczy pracował nad Jasnogórskimi Ślubami Narodu, złożonymi 26 sierpnia 1956 r. Droga zaś Prymasa Tysiąclecia z miejsca uwięzienia w Prudniku Śląskim do Komańczy była analogiczna do trasy, którą przebył król Jan Kazimierz w drodze ze Śląska do Lwowa.

 

Akty ślubowania i elekcji mają w Polsce wyjątkową rangę duchową,  w religijnej i narodowej świadomości Polaków. Akty te stały się łańcuchem konsekwentnej kontynuacji dziejowej i zachowały swoją żywotność, aż po współczesność.

 

Śluby lwowskie króla Jana Kazimierza i Stanów Rzeczypospolitej  stanowiły formalną, dokonaną legalnie, elekcję Najświętszej Maryi Panny na Królową Korony Polskiej, natomiast śluby Jasnogórskie Prymasa Wyszyńskiego miały formę  Ślubów odnowionych, już nie królewskich, ale Narodowych.

 

-Film „Jako w niebie, tak i w Komańczy jest to bardzo wartościowa produkcja filmowa, odnosząca się bezpośrednio do ważnych wydarzeń Narodowych oraz do naszego regionu. Dla  młodszego pokolenia jest to żywa lekcja historii, natomiast wśród starszych przywołuje refleksję i wspomnienia… To ogromny zaszczyt i radość, że nasza Gmina mogła dołożyć cegiełkę do powstania tak pięknej pamiątki po Kardynale Tysiąclecia – mówi Anna Hałas Wójt Gminy Sanok.