Program “Kultura Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021”. Pierwszy etap oceny wniosku Gminy Sanok rozpatrzony pozytywnie!

Z przyjemnością informujemy, iż Gmina Sanok otrzymała wiadomość o pozytywnym zakończeniu oceny formalnej wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru wniosków do Działania 1, Poddziałania 1.1, Programu “Kultura Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021”, pn. “Przebudowa i adaptacja budynku Gminnej Izby Pamięci na Centrum Kultury i Tradycji Regionalnej w Strachocinie na terenie Gminy Sanok”. Jest to pierwszy krok na drodze do pełnej akceptacji wniosku i rozpoczęcia realizacji działań. Przedmiotowy wniosek zostanie teraz poddany kolejnemu etapowi tj. ocenie merytorycznej.