Program rewitalizacji dla Gminy Sanok

Przystąpiliśmy do opracowania „Lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Sanok na lata 2017-2023”. To wieloletni plan przedsięwzięć, które będą realizowane na wyznaczonym obszarze Gminy.

[fb_button]

Przekazana Państwu ankieta diagnostyczna służy wyznaczeniu obszaru rewitalizacji. Obszarem takim mogą być miejsca, gdzie występują problemy społeczne takie jak bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, a jednocześnie odczuwalne są negatywne zjawiska związane np. z brakiem lub złym stanem odpowiedniej  infrastruktury, sposobem zagospodarowania przestrzeni publicznej lub też rozwojem przedsiębiorczości.

            Poznanie Państwa zdania w kwestii potrzeby rewitalizacji wybranych obszarów naszej Gminy pozwoli na sformułowanie programu możliwie bliskiego oczekiwaniom mieszkańców. 

WYPEŁNIJ ANKIETĘ