Program rewitalizacji dla Gminy Sanok

Przystąpiliśmy do opracowania „Lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Sanok na lata 2017-2023”. To wieloletni plan przedsięwzięć, które będą realizowane na wyznaczonym obszarze Gminy.

Przekazana Państwu ankieta diagnostyczna służy wyznaczeniu obszaru rewitalizacji. Obszarem takim mogą być miejsca, gdzie występują problemy społeczne takie jak bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, a jednocześnie odczuwalne są negatywne zjawiska związane np. z brakiem lub złym stanem odpowiedniej  infrastruktury, sposobem zagospodarowania przestrzeni publicznej lub też rozwojem przedsiębiorczości.

            Poznanie Państwa zdania w kwestii potrzeby rewitalizacji wybranych obszarów naszej Gminy pozwoli na sformułowanie programu możliwie bliskiego oczekiwaniom mieszkańców. 

WYPEŁNIJ ANKIETĘ