Projekt „Start Zawodowy Młodych”- bezpłatne wsparcie dla osób bezrobotnych!

Firma LEX SPECIALIS Sp. z o.o. w partnerstwie z HOG Polska Jakub Gibała realizuje projekt pn. Start Zawodowy Młodych, mający na celu dotarcie do jak największej ilości osób, które mają problem ze znalezieniem pracy.

Projekt daje możliwości skorzystania z  bezpłatnego wsparcia dla

kobiet i mężczyzn w wieku 15-29 lat

pozostających bez zatrudnienia lub pracujących na umowy krótkoterminowe.

 

Do projektu przyjmowane są kobiety i mężczyźni :

  • W wielu 15-29 lat;
  • zamieszkujące województwo podkarpackie;
  • posiadający status osoby pozostającej bez pracy, tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo, ubodzy pracujący, pracujący w ramach umów cywilnoprawnych

Uczestnicy projektu otrzymają:

  • 4 – miesięczne staże zawodowe – stypendium stażowe
  • szkolenia kwalifikacyjne ze stypendium szkoleniowym,
  • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
  • zwrot kosztów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi,
  • materiały szkoleniowe oraz catering podczas zajęć grupowych.

W razie ewentualnych pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

telefoniczny: 507 867 909,

mailowy: start@lex-specialis.com.pl,

bezpośredni z Biurem Projektu czynnym codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00

 

 

źródło: nadesłane