Promesa dla Gminy Sanok w wysokości 60 tysięcy złotych. Kolejna droga w gminie z nową nawierzchnią.

Kwota 60 tysięcy złotych trafi do Gminy Sanok na realizację przebudowy drogi o nr ewid. 591 w miejscowości Kostarowce,  stanowiącej bardzo ważny ciąg komunikacyjny zarówno dla osób zamieszkujących przy drodze, jak również dojeżdżających do kościoła i cmentarza.To już druga promesa jaką w tym roku otrzymana Gmina Sanok z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na przebudowę dróg gminnych.

Kwota ta pozwoli na pokrycie maksymalnie 80 % wartości zadania. Pozostała wartość zadania zostanie pokryta z budżetu gminy.

Już teraz podjęto działania mające na celu wyłonienie Wykonawcy robót.

Środki otrzymane z Promesy z pewnością wpłyną na poprawę infrastruktury drogowej w naszej Gminie- mówi Wójt Gminy Sanok Anna Hałas.