Trwa przebudowa drogi gminnej Mrzygłód-Zagródki-Końskie

Trwają prace związane z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 117369R Mrzygłód – Zagródki – Końskie w miejscowościach Mrzygłód oraz Hłomcza” realizowanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zakres prowadzonych prac obejmuje rozbiórkę starej nawierzchni, wzmocnienie istniejącego podłoża, wykonanie warstw podbudowy i położenie nowej warstwy bitumicznej, przeprowadzenie robót ziemnych, wykonanie odwodnienia oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Już teraz gołym okiem widać, że wykonane prace znacząco wpłynęły na komfort jazdy, poprawę warunków ruchu, a przede wszystkim podnoszą poziom bezpieczeństwa osób poruszających się po przedmiotowej drodze. Dzięki realizacji zadania znacznie zwiększyły się parametry techniczne i eksploatacyjne drogi takie, jak nośność i szerokość jezdni, która po przebudowie poszerzyła się aż do 5 metrów! Wartość wykonanych prac w 2020 roku wyniosła 1 795 417,41 zł.  Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 1 862 991,00, natomiast łączna wartość zadania to kwota 2 661 416,04 zł. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na koniec sierpnia 2021r.