Przekazanie sprzętu dyrektorom szkół zakupionego w ramach programu “Gaz-System dla Edukacji”

10 czerwca 2020 roku na sali narad Urzędu Gminy Sanok, Wójt Gminy Sanok Anna Hałas przekazała dyrektorom czterech szkół podstawowych z Falejówki, Pakoszówki, Prusieka i Strachociny sprzęt komputerowy. W ramach przypomnienia 12 sztuk komputerów zakupiono dzięki wsparciu finansowemu pozyskanemu w ramach programu “Gaz-System dla Edukacji”.

Aby do uczniów trafiły pełnowartościowe i w pełni gotowe do użytku zestawy, Gmina Sanok zdecydowała o ich doposażeniu. W ramach środków własnych dodatkowo zakupiono torby na laptopy, bezprzewodowe myszki, a także licencje programu MS Office. Tak przygotowane zestawy mogą teraz trafić w ręce uczniów.

Jeszcze raz dziękujemy spółce Gaz-System za okazane wsparcie i umożliwienie uczniom z terenu Gminy Sanok łatwiejszy dostęp do nauki zdalnej.