Przekazano plac budowy pod realizację kolejnej inwestycji w Gminie Sanok

Końcem lipca przekazano plac pod budowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Strachocina w Gminie Sanok.
Na podstawie informacji uzyskanych od wykonawcy, prace powinny rozpocząć się początkiem września. Przedsięwzięcie obejmie budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami o łącznej długości prawie 20 km (ponad 15 km sieci wodociągowej i 4 km przyłączy wodociągowej). Planowany termin zakończenia inwestycji nastąpi końcem listopada 2021 r.