Przestępczość w oczach dzieci i młodzieży

Z trudnym zagadnieniem przestępczości zmierzyli się uczniowie szkół z terenu Gminy Sanok i Tyrawa Wołoska, biorąc udział w konkursach plastycznych ogłoszonych przez Lokalną Grupę Działania Dolina Sanu, w ramach projektu „Przestępczość? Nie dziękuję!.  Zadanie jest współfinansowane ze środków funduszu sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.[fb_button]

Konkurs  w kategoriach „Nie jestem łobuzem” dla uczniów klas młodszych oraz „Przestępczości mówimy stanowcze NIE” dla uczniów klasy VII i gimnazjalnych cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Do organizatora wpłynęło 118 prac. Podkreślić należy, że prace były wykonywane w różnych technikach – kredki, farby, kolaże, wyklejanki 3D, komiksy. Przekaz płynący z prac uczniów jest poruszający… My dorośli możemy uczyć się od naszych najmłodszych wrażliwości i spostrzegawczości…

Powołana komisja konkursowa pod przewodnictwem Anny Hałas Wójta Gminy Sanok i jednocześnie Ambasadorki projektu, miała bardzo trudne zadanie, co do wyboru najlepszych… Ocena przebiegała na kilku posiedzeniach, tak aby jak najwnikliwiej przeanalizować nadesłane arcydzieła. Oceniano pomysłowości oraz związek z tematem konkursu, staranność wykonania i estetykę formy graficznej. Po burzliwych obradach komisja w składzie: Przewodnicząca:           Anna Hałas; Zastępca: Łukasz Mendyka; Sekretarz:              Agnieszka Marszałek; Członkowie: Mariola Haduch,  Diana Błażejowska,  Alicja Pocałuń, podjęła decyzję co do wyboru najlepszych prac

Laureaci konkursu plastycznego „Nie jestem łobuzem” oraz „Przestępczości mówimy stanowcze NIE” w Gminie Sanok i w Gminie Tyrawa Wołoska

Kategoria: Przestępczości mówimy stanowcze NIE

L.P. Imię Nazwisko Szkoła Miejsce
1.

 

Michalina Lewicka SP Trepcza I
2. Justyna

 

Dobrzańska SP Trepcza II
3. Gabriela

 

Tokarska SP Trepcza II
4. Zuzanna Batorska SP Tyrawa Wołoska II
5. Kamila

 

Suwała SP Falejówka III
6. Wiktor

 

Kozdroń SP Falejówka wyróżnienie
7. Wiktoria

 

Jasińska SP Pakoszówka wyróżnienie
8. Dominik

 

Woźniczyszyn SP Kostarowce wyróżnienie
9. Szymon

 

Gołda SP Niebieszczany wyróżnienie
10. Dominika

 

Ogarek SP Niebieszczany wyróżnienie
11. Gabriela

 

Adamiak SP Strachocina wyróżnienie
12. Marietta

 

Pisula SP Pakoszówka wyróżnienie

 

 

Kategoria: Nie jestem łobuzem

L.P. Imię Nazwisko Szkoła Miejsce
1. Julia

 

Stabryła SP Srogów Górny I
2. Karolina

 

Gacek SP Niebieszczany II
3. Gracjan

 

Nędza SP Pakoszówka II
4. Hubert

 

Kosiarski SP Srogów Górny III
5. Julia

 

Wójtowicz SP Kostarowce III
6. Kamil Van der Weide SP Tyrawa Wołoska III
7. Amelia

 

Koczera SP Niebieszczany wyróżnienie
8. Franciszek

 

Bułdak SP Kostarowce wyróżnienie
9. Zofia

 

Bułdak SP Kostarowce wyróżnienie
10. Ida

 

Brodzicka SP Kostarowce wyróżnienie
11. Kacper

 

Radwański SP Strachocina wyróżnienie

Z nadesłanych prac powstaje multimedialna wystawa, którą obejrzeć będzie można na stronie http://przestepczoscniedziekuje.pl/