Przetarg “Gmina Sanok bez smogu – wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Sanok” – otwarcie ofert

W dniu 21 sierpnia o godz. 11:00 w urzędzie Gminy Sanok miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym pn. “Gmina Sanok bez smogu – wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Sanok”.

W przedmiotowym postępowaniu w:

Części 1 zamówienia – “Dostawa, montaż i uruchomienie kotłów kondensacyjnych wraz projektem i  wykonaniem wewnętrznych instalacji gazowych w budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Sanok” wpłynęła 1 oferta.

Części 2 zamówienia – “Dostawa, montaż i uruchomienie automatycznych kotłów opalanych biomasą w budynkach jednorodzinnych na terenie Gminy Sanok” wpłynęły 2 oferty.

Obecnie trwają prace komisji przetargowej polegające na badaniu i weryfikacji złożonych ofert. Pod uwagę będą brane te, które spełniają wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.