Przetarg na asfaltowanie gminnych dróg na terenie Gminy Sanok. Otwarcie ofert

W dniu dzisiejszym tj. 4 czerwca 2020 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy Sanok miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na asfaltowanie dróg gminnych na terenie Gminy Sanok. Na sfinansowanie w/w zamówienia Gmina Sanok zamierza przeznaczyć 360 000,00 zł. W przedmiotowym postępowaniu wzięło udział trzech oferentów. Obecnie trwają prace komisji przetargowej polegające na badaniu i weryfikacji złożonych ofert. Pod uwagę będą brane te oferty, które spełniają wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Szczegóły: http://gmina.sanok.com.pl/bip/