Przetarg na przebudowę drogi gminnej nr 117369R Mrzygłód – Zagródki – Końskie w miejscowościach Mrzygłód i Hłomcza

W dniu 31 lipca 2020 r. ogłoszono przetarg pn.„Przebudowa drogi gminnej Nr 117369R Mrzygłód-Zagródki-Końskie w miejscowościach Mrzygłód oraz Hłomcza”.

Zamówienie realizowane w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać do 17 sierpnia 2020 r. do godz. 10:00

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT!