Przetarg na rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Hłomcza – Łodzina

W dniu 5 maja 2020 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy Sanok miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Hłomcza – Łodzina.

W przedmiotowym postępowaniu wzięło udział 7 – miu oferentów. Obecnie trwają prace komisji przetargowej polegające na badaniu i weryfikacji złożonych ofert. Pod uwagę będą brane te, które spełniają wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz nazwy oferentów: TUTAJ