Przetarg na wymianę pokrycia dachu na budynku SP w Niebieszczanach. Otwarcie ofert

W dniu dzisiejszym tj. 02 czerwca 2020 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy Sanok miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na wymianę pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Niebieszczany.  

W przedmiotowym postępowaniu wzięło udział  10-ciu oferentów. Obecnie trwają prace komisji przetargowej polegające na badaniu i weryfikacji złożonych ofert. Pod uwagę będą brane te, które spełniają wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Szczegóły: http://gmina.sanok.com.pl/bip