Przetarg na zadanie pn. “Remont wraz z modernizacją budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Jurowce”

22 października 2020 r. ogłoszono przetarg pn. “Remont wraz z modernizacją budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Jurowce”.

Zadanie jest elementem wniosku o przyznanie pomocy pn. “Rozwój przestrzeni publicznej Gminy Sanok poprzez przywrócenie wartości użytkowej Wiejskiego Domu Kultury w Jurowcach” w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020″.

Oferty można składać do 6 listopada 2020 r. do godz. 10:00

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT!