Przetarg na zakup, dostawa sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego Domu Pomocy Społecznej w miejscowości RACZKOWA

W dniu 11 września 2020 r. ogłoszono przetarg pn. “Zakup, dostawa sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego Domy Pomocy Społecznej w miejscowości Raczkowa”.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu partnerskiego pn. “Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok-Lesko, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Oferty można składać do 21 września 2020 r. do godz. 10:00.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT!