Przypominamy o obowiązku umieszczania tabliczek z numerem posesji w widocznym miejscu

Policjanci przypominają właścicielom posesji o obowiązku umieszczania tabliczek z numerem nieruchomości w widocznym miejscu. Pamiętajmy o tym, że tabliczka z numerem domu zawieszona w niewidocznym miejscu lub jej brak może wpłynąć na nasze bezpieczeństwo opóźniając czas dojazdu pogotowia ratunkowego, Policji czy Straży Pożarnej.

[fb_button]

Do dzielnicowych Gminy Sanok coraz częściej docierają sygnały, że istnieje problem z niewłaściwie umieszczonymi tabliczkami z numerami nieruchomości lub całkowity ich brak. W związku z powyższym, dzielnicowi miejscowości Stróże Małe, Stróże Wielkie oraz Liszna konsultują się z mieszkańcami.  Problem został objęty obecnie planem priorytetowym.

Policja przypomina, że na właścicielu, administratorze, dozorcy lub użytkowniku nieruchomości ciąży obowiązek umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości. Sytuacja taka wpływa negatywnie na porządek publiczny, a w przypadku wystąpienia zagrożenia może realnie wpłynąć na czas reakcji lub dojazdu takich służb jak pogotowie ratunkowe, straż pożarna czy policja. Niestety często, ludzie nie zdają sobie sprawy, że tabliczki z numerem porządkowym są urządzeniami użytku publicznego i są przepisy prawne, które to regulują.

Za niezachowanie należytych zasad, grozi odpowiedzialność z art. 64  kodeksu wykroczeń – kara grzywny do 250zł albo kara nagany.

Dane kontaktowe dzielnicowych można znaleźć korzystając z bezpłatnej aplikacji Moja Komenda.