Przypominamy o upływającym terminie…

Wójt Gminy przypomina, że do dnia 30 września 2019r. można składać wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) aby uzyskać wyrównanie świadczenia od lipca br. Wnioski złożone po tym terminie nie będą zawierać wyrównania świadczenia, ale realizowane będą  od dnia złożenia wniosku.

Wnioski o świadczenie „DOBRY STRAT” przyjmowane są do dnia 30 listopada 2019r. Wnioski złożone po tym terminie zgodnie z ustawą            pozostają bez rozpatrzenia.

Wnioski przyjmowane są codziennie w godz. od 8.00 – 14.00, natomiast w środy do godz. 17.30 (do dnia 30 listopada 2019r.) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku ul. Kościuszki 23 I piętro pok. 103, 105.