Raczkowa: Ruszyły prace pod budowę jednej z największych inwestycji w Gminie Sanok

Miło nam poinformować, iż jedna z największych inwestycji na terenie Gminy Sanok właśnie staje się faktem!
W połowie października pomiędzy Gminą Sanok a Konsorcjum firm: SOLKAN Sp. z o.o. z Tyczyna – Lider i GEO-EKO  Sp. z o.o. z Sanoka- Partner, została podpisana umowa na budowę Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej. Podczas spotkania umowę w imieniu Gminy Sanok podpisała Wójt Gminy Sanok –  Anna Hałas, natomiast w imieniu Wykonawcy podpisy złożyli upoważnieni przedstawiciele lidera Konsorcjum Konrad Łoboda i Maciej Chmielowiec.

Celem projektu jest rozbudowa, przebudowa i nadbudowa byłego budynku szkoły w miejscowości Raczkowa
i utworzenie Domu Pomocy Społecznej, a także Ośrodka Wsparcia Dziennego dla osób niepełnosprawnych, samotnych oraz w podeszłym wieku. Nowo powstały budynek będzie posiadał dwa piętra oraz użytkowe poddasze. W 21 komfortowo wyposażonych pokojach z łazienkami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych, pomieści ok. 50-ciu podopiecznych. Bezpośrednio przy wejściu głównym zlokalizowana zostanie recepcja oraz pomieszczenia administracyjno-socjalne dla pracowników. W dalszej części budynku powstanie m.in. jadalnia z pełnym zapleczem kuchennym, pokój spotkań z osobami odwiedzającymi, część medyczna, w skład której wejdzie gabinet doraźnej opieki lekarskiej i gabinet rehabilitacyjny oraz kaplica.
Na poddaszu oprócz pomieszczeń technicznych, windy i kotłowni powstanie pomieszczenie “pro morte”.
Po przebudowie i rozbudowie powierzchnia DPS-u wyniesie 1896,65 m2.

Rozpoczęta inwestycja stanowi część projektu partnerskiego pn. “Kompleksowa rewitalizacja na terenie MOF Sanok-Lesko”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Planowana wartość kontraktu to 7 120 372, 14 zł brutto. Wykonawca zobowiązał się ukończyć inwestycję do końca września 2020 r.

Poniżej fotorelacja z momentu podpisania umowy oraz obecnie trwających prac: