Raport o stanie gminy Sanok za 2018 rok

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Sanok przedstawia Raport o stanie Gminy Sanok za rok 2018.

 

Pliki do pobrania