Razem bezpieczniej – czyli jak żyć bezpiecznie w gminie Sanok

30 listopada 2016 roku w Niebieszczanach w szkole odbył się finał konkursu plastycznego dla dzieci  z terenu gminy Sanok „Bezpieczeństwo na placach zabaw” wraz z wystawą prac oraz blok zajęć i zabaw dla dzieci, quiz z nagrodami pod nazwą „Ferie bez ryzyka”.

[fb_button]

Happening został zorganizowany i przeprowadzony przez specjalistów z Młodzieżowego Domu Kultury w związku z realizacją projektu gminy Sanok „Jak żyć bezpiecznie w gminie Sanok” w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017. Dzięki zorganizowanym  konkursom oraz poprzez  wspólną  zabawę dzieci mogły zaznajomić się z elementarnymi zachowaniami jakie obowiązują na placach zabaw oraz jak bezpiecznie spędzić ferie.

Z doświadczeń ostatnich lat zarówno naszego kraju, jak i innych państw wynika jednoznacznie, że skuteczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli wymaga skoordynowanych działań administracji rządowej i samorządowej oraz wsparcie obywateli m.in. poprzez aktywizowanie społeczności lokalnych i organizacji społecznych. Znaczącą rolę w tym procesie odgrywa edukacja i ochrona społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży przed patologiami i przemocą.