Rodzice z Lalina uhonorowani SREBRNYM medalem za służbę wojskową synów

Janina i Józef Sołkowicz to dumni rodzice z miejscowości Lalin, którzy wychowali czterech wspaniałych synów.  Są prawdziwą chlubą rodziców, gdyż każdy z nich swoje życie zawodowe poświecił służbie wojskowej.

Dziś, z rąk Wójt Gminy Sanok Anny Hałas, wraz z wiązanką kwiatów przyjęli gorące życzenia oraz wyrazy uznania za piękny dar dla wojska i godną naśladowania postawę, natomiast z rąk komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sanoku ppłk Dariusza Brzeżawskiego otrzymali odznaczenia SREBRNYM medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” w 2020 roku, a także pamiątkowe legitymacje i list gratulacyjny.

Odznaczenia te, zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej,  przyznawane są rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych żołnierzy. Kolor medalu zależy od rodzaju pełnionej służby. Złoty medal przyznawany jest rodzicom, którzy mają w wojsku co najmniej pięcioro dzieci pełniących wzorowo czynną służbę wojskową lub co najmniej trzech synów pełniących zawodową służbę wojskową. Srebrnym medalem zostają uhonorowani rodzice, których troje lub czworo dzieci pełni wzorowo czynną służbę w szeregach Wojska Polskiego.