„Rodzina…tu zaczyna się życie, a miłość nigdy się nie kończy…”