Rozbudowa i przebudowa Budynku OSP i Placówki Ochrony Zdrowia w Pisarowcach

Dobiega końca planowany zakres prac związanych z rozbudową i przebudową budynku użyteczności publicznej o funkcji usługowej – Ochotnicza Straż Pożarna i Placówka Ochrony Zdrowia w Pisarowcach.W ubiegłym roku zrealizowany został zakres robót ziemnych, fundamentowych oraz ściany I piętra wraz płytą żelbetową, związanych z dobudową klatki schodowej. W bieżącym roku dokończono roboty murarskie i żelbetowe, a także wykonano konstrukcję dachu nad klatką schodową. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem pokrycia na nowej części oraz wymianą pokrycia dachu na istniejącym budynku. W przyszłości, w budowanej klatce schodowej, planowany jest również montaż windy. Po zakończeniu realizacji zadania obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.