Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku WDK w Falejówce

Zakończono I etap robót związanych z rozbudową nadbudową i przebudową istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w Falejówce. Celem zadania inwestycyjnego był wzrost atrakcyjności miejscowości poprzez rozbudowę, modernizację oraz doposażenie Wiejskiego Domu Kultury wraz z remizą Ochotniczej Straży Pożarnej jako głównego miejsca i ośrodka życia kulturalno – społecznego mieszkańców miejscowości Zakres robót obejmował wykonanie prac podposadzkowych z ułożeniem warstwy posadzki cementowej, prac murarskich i tynkarskich (ułożenie płytek oraz malowanie ścian w pomieszczeniach WC), wykonanie instalacji elektrycznej z częściowym montażem osprzętu oraz częściowe wykonanie rurażu instalacji wod-kan. i C.O.
W zakresie zleconych prac znajdował się również montaż drzwi wewnętrznych przeciwpożarowych do kotłowni i wykonanie stolarki drzwiowej zewnętrznej. Kwota ww. robót wynosi 187 376,11 zł pochodząca ze środków budżetu Gminy Sanok. Na realizację pozostałego zakresu robót został złożony wniosek na dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.