Rozpoczęcie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w Strachocinie

W Strachocinie rozpoczęto prace związane z budową sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami. Jest to ważna inwestycja, na którą mieszkańcy miejscowości czekali od wielu lat. Przedsięwzięcie obejmie budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, o łącznej długości prawie 20 km (ponad 15 km sieci wodociągowej i 4 km przyłączy wodociągowej). Wykonawca firma Edward Kwiek Zakład Instalacyjno-Budowlany ul. Rzeszowska 60, 38-120 Czudec wykona zadanie za kwotę ponad 2,8 mln zł. Zakończenie prac planowane jest na ostatni kwartał przyszłego roku, natomiast już w połowie 2021 r. rozpocznie się przyłącz budynków mieszkalnych do sieci.