Rozpoczęto prace remontowe Wiejskiego Domu Kultury w Falejówce

W Wiejskim Domu Kultury w Falejówce ruszyły prace związane z realizacją zadania pn. „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Falejówka”.

Dla zapewnienia mieszkańcom bezpiecznego miejsca kultury, w budynku w ramach remontu wykonane zostaną roboty budowlane wykończeniowe, polegające na położeniu warstw podposadzkowych w pomieszczeniach i częściowe wykonanie posadzek z płytek, odnowieniu (malowaniu) ścian oraz montażu stolarki dzrzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej. Ponadto w zakresie planowych prac przewidziane jest wykonanie pewnego zakresu robót instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i centralnego ogrzewania. Przewidywana wartość realizowanego zadania to prawie 200 000,00 zł.