Rozstrzygnięcie IV Konkursu Plastycznego w Gminie Sanok pod hasłem; „Młodość bez uzależnień”

Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 02.06.2017r. oceniła prace plastyczne uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Sanok biorących udział w konkursie zorganizowanym przez Wójta Gminy Sanok i Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Do konkursu zgłoszone zostały prace ze Szkoły Filialnej w Czerteżu i Sanoczku, a także ze Szkoły Podstawowej w Falejówce, Kostarowcach, Pakoszówce, Trepczy i Załużu oraz z Gimnazjum  w Trepczy w sumie 46 prac w trzech kategoriach wiekowych:

 1. I grupa wiekowa – klasy I-III szkoła podstawowa
 2. II grupa wiekowa – klasy IV-VI szkoła podstawowa
 3. III grupa wiekowa – klasy I-III gimnazjum

Komisja nagrodziła następujące prace:

– w pierwszej kategorii wiekowej (klasy I-III)

 1. I miejsce Milena Bajger kl.1 Szkoła filialna w Czerteżu
 2. II miejsce Maja Bober kl.1 Szkoła filialna w Czerteżu
 3. III miejsce Julia Wójtowicz kl. 3 SP Kostarowce

– w drugiej kategorii wiekowej (klasy IV-VI

 1. I miejsce Wiktor Kozdroń kl. 4 SP Falejówka
 2. II miejsce Justyna Jakima kl. 4 SP Kostarowce
 3. III miejsce Natalia Radwańska kl. 5 SP Trepcza
 4. III miejsce Julia Gazdowicz kl. 4 SP Kostarowce

– trzeciej kategorii wiekowej (klasy I-III gimnazjum)

 1. I miejsce Wiktoria Dobrzańska kl. 3 Gimnazjum w Trepczy
 2. II miejsce Magdalena Kramarczyk kl. 1 Gimnazjum w Trepczy
 3. III miejsce Kinga Potomska kl. 1 Gimnazjum w Trepczy

Wręczenie nagród rzeczowych oraz dyplomów nastąpiło w dniu 14.06.2017r. o godz.9:00 w Urzędzie Gminy w Sanoku.